Styrelse

Ordförande
Jörgen Qvam

Vice ordförande
Roger Öbrell
070-755 43 97

Kassör
Göran Hahne
070-338 64 36

Sekreterare
Peter Öbrell
073-180 37 36

Ledamöter
Olov Segerström
Kenneth Filppu

Suppleanter
Ove Björnhager
Kent Berglund

Notfiskal
Hans Ekman

Festgeneraler
Lars Hedqvist
Leif Jensen