Styrelse

Ordförande
Jörgen Qvam

Vice ordförande
Roger Öbrell

Kassör
Olov Segerström

Sekreterare
Peter Öbrell

Ledamöter
Ove Björnhager
Göran Hahne
Kenneth Filppu

Suppleanter
Lars Edlund
Lennart Stålberg

Valberedning
Sten Storfors
Lars Hedqvist

Stämfiskaler

1:Tenor Göran Hahne
2:Tenor Peter Öbrell
1:Bas Per Wetsrberg
2:Bas Kenneth Filppu

Notfiskal
Hans Ekman

Programråd
Staffan Carlsson
Roger Öbrell
Peter Öbrell
Kenneth Filppu
Olle Sporre

Klubbmästare
Lars Hedqvist
Leif Jensen