Historik


vimpelDen 15 oktober 1912
samlades på initiativ av frisörmästare Emil Zettergren några för manskvartettsång intresserade personer för att få till stånd en manskör i Smedjebacken. Resultatet av sammankomsten blev att en manskör bildades.

Under körens första år ansågs det inte nödvändigt med någon styrelse, varför några protokoll eller andra handlingar för denna inledande fas sorgligt nog inte står att finna. Emil Zettergren, som avled den 3 september 1972, mindes emellertid följande medlemmar i den första kören: Emil Hult, Reinhold Sandström, Ture Thenor, Fingal Hällqvist, Axel Lundahl, Fritz Björnberg, K.G. Karlsson, Gustav Johansson samt en gjutare Lundkvist. Tidigt anslöt sig också Albert Hällqvist och J. Norling, vilken sistnämnde också tog sig an uppgiften att vara körens förste egentliga dirigent. Han efterträddes 1915 av Oskar Friberg från Morgårdshammar.

Kör repertoar
I begynnelsen var repertoaren blygsam till numerär och innehåll. Den omfattades av sånger som uppskattades och ansågs naturliga vid förr förra sekelskiftet. Det var kompositioner i nationalromantisk anda ofta med naturlyriskt eller fosterländskt innehåll. Men även marschvisor & dryckessånger. Under 1900-talet ändrades repertoaren successivt efter tycke och smak och i takt med dirigenternas kunnande. Ännu idag vid varje Valborgsmässoafton, sjungs de traditionella vårsångerna såsom de sjungits sedan körens begynnelse.  Så har också de fosterländska sångerna framförts på tunet vid Bellmangården, Norrbärke hembygdsgård, varje 6 juni, alltså Svenska Flaggans dag, numera nationaldagen.
Ett annat bejublat inslag numera är körens medverkan på Drakbåtsfestivalen.
Smedjebackens manskörs programverksamhet kan sägas bestå av tre olika typer av framträdanden. Dels är det sådana som traditionen bjuder att en manskör bara är så god och ställer upp på, alltså avsjungandet av vårsånger vid Valborg.
Dels är det de konserter som kören själv är initiativtagare till, exempelvis den så kallade novemberkonserten i kyrkan eller de under de senaste åren beramade Bergahallskonserterna. En tredje typ är då förstås de tillfällen då kören blivit tillfrågad om att komma och sjunga t.ex. allt från ”vid lövhögars avbrännande” till filmpremiärer, från förbundskonsert till sång vid sångarbroders 50-årsfirande eller vidarefärd in i evigheten.

Det är att märka att kören varit verksam utan avbrott under alla år.
Körens Dirigenter genom åren:

Johan August Norling 1913-1915

Oskar Friberg               1915-1922

David Danielsson        1922-1926

Carl Brodin                   1926-1948

Waldemar Holm          1948-1956

Holger Pettersson        1956-1977

Sören Ekebjörns           1977-1979

Staffan Carlsson           1979-

Körens ordförande genom åren:
Från de första 10-åren finns inga protokoll enär man ansåg att det inte behövdes någon styrelse.
Den första styrelsen tillkom 1922.

Reinold Sandström   1922-1926

Knut Persson              1926-1928

Emil Hult                     1928-1943

Emil Zettergren          1943-1953

Arnold Westerberg    1953-1970

Olle Dahlqvist             1970-1975

Henry Forsmark        1975-1985

Bo Carlén                     1985-1988

Ulf Hällqvist                1988-2005

Peter Östlund              2005-2007

Jens Draiby                  2008-2013

Jörgen Qvam               2014-