Sjung med!

Vill du vara med och sjunga?
Vi övar tisdagar 19.00 – ca 21.00 i kyrkans hus och du är hjärtligt välkommen in för att delta eller bara sitta med och lyssna.
Man behöver inte avlägga något sångprov i förväg!
Du får i lugn och ro vara med att prova på några repetitoner för att känna på.
Sedan får du prova någon av stämmorna, har du mörk röst så blir det någon av basstämmorna eller en ljusare röst hamnar i någon av tenorstämmorna.
Det är bara att prova och naturligtvis får du hjälp med att hitta till din stämma!
Så i lugn och ro provar du några gånger om manskörssång är något för dig och vilken stämma som passar för just din röst.
Efter prova-på-perioden får du träffa körledaren för att tillsammans göra en utvärdering.